Podrška inovacijama u Srbiji

Podrška inovacijama u Srbiji

Za izumitelje inovacija i patentiranih proizvoda u Srbiji, bar kako kažu u Fondu za inovacione delatnosti, idu bolji dani. Prilikom predstavljanja projekta Evropske Unije i Svetske banke za podršku inovacijama, u Fondu navode da će sredstva iz predpristupnih fondova Evropske Unije biti namenjena svim tehnološkim izumima, za koje se oceni da imaju perspektivu za širu primenu. Cilj je kažu, razvoj inovativnih aktivnosti u privatnom sektoru u Srbiji.

Da li u Srbiji inovacija može da bude plaćena i zaštićena od plagijata. U Fondu za inovacione delatnosti Srbije kažu da može. Navode da će raspisati javni konkurs, i u saradnji sa Evropskom Unijom i Svetskom bankom, u sklopu projekta podrške inovacijama, prikupljati projekte inovativnih rešenja srpskih kompanija, i odlučivati o dodeli sredstava iz predpristupnih fondova.

“Ovi projekti vezani su za sve vrste inovacija, i imaju za cilj da razvijaju inovativnost u celom privatnom sektoru u Srbiji”, kaže Ljiljana Kundaković, v.d.direkora Fonda za inovativnu delatnost.

Dvadesetak niških privatnih kompanija iz raznih sektora poslovanja došlo je da čuje uslove konkursa. U gradskoj upravi ističu da bi ovaj projekat, trebalo da utiče na razvoj grada i poslovanja kompanija u njemu.

“Za grad Niš bitni su ovakvi projekti, jer razvijaju poslovanja i produktivnost preduzeća”, navodi Boban Mihajlović, gradski većnik.

Projekta podrške inovacijama, finansiraće se iz predpristupnih fondova evropske Unije, a u tu svrhu, namenjeno je skoro 8 i po miliona evra.